17 september: training "gespreksvoering over grenzen en veiligheid" voor leidinggevenden (vol!)

Wat: training “gespreksvoering over grenzen en veiligheid”

Voor wie: zakelijk leiders en leidinggevenden

Wanneer: 17 september 2024, van 13.00 – 17.00 uur (vooraf graag zelf lunchen)

Waar: OBA, Oosterdokskade 143 te Amsterdam

Trainer: Muriel Schrikkema

Kosten: € 200,- ex. BTW voor leden van de NAPK, € 450,- ex. BTW voor niet-leden

Opgeven: mail naar info@socialeveiligheidpodiumkunsten.nl

Tijdens deze training leer je als zakelijk leider of leidinggevende hoe je in jouw organisatie kwalitatief goede gesprekken kunt voeren over grenzen en veiligheid. Dit gaat verder dan een specifiek communicatietechniekje uit je hoofd leren en toepassen. Uitgangspunt vormt een veilige setting creëren en in stand houden met elkaar. Dat vormt de basis voor het elkaar aanspreken op grenzen en veiligheid.

Aan de orde komt onder andere:

  • Hoe bouw je actief aan een veilige omgeving voor alle betrokkenen? Ook wanneer er hiërarchie- machtsverschillen zijn?
  • Hoe kun je grenzen en veiligheid effectief bespreekbaar maken?
  • Hoe luister je actief naar het perspectief van de ander en breng je jouw eigen perspectief ook in rond de grenzen die jij ziet, ervaart of wilt aanbrengen?
  • Hoe ga je effectief om met het feit dat de ander mogelijk anders naar de grenzen en mate van ervaren veiligheid kijkt dan jij? Wie of wat bepaalt?
  • Hoe geef je en ontvang je feedback (constructieve feedforward) wanneer je elkaar aanpreekt over grenzen en veiligheid?
 

Vooraf word je gevraagd situaties en voorbeelden in te brengen die het voor jou soms niet makkelijk maken om grenzen en veiligheid constructief bespreekbaar te maken. Alles wat besproken en/of ingebracht wordt blijft binnen de zaal.

Tijdens de training wordt gewerkt met een trainingsacteur en oefen je met het door jou aangegeven vraagstuk in een simulatie gesprek. De training wordt dus opgebouwd rondom jouw specifieke casuïstiek.
Hoofdtrainer Muriel Schrikkema zal iedere casus expliciet samenvatten en in een theoretisch kader plaatsen. Het theoretisch kader met de 5 belangrijkste aandachtspunten voor een constructieve gespreksvoering over grenzen en veiligheid.

Resultaat:

Samen met de andere deelnemend zakelijk leiders en leidinggevenden leer en reflecteer je op de eigen casuïstiek rond het voeren van goede gesprekken over grenzen en veiligheid. Je leert constructiever gesprekken voeren en welke aandachtspunten daarin ondersteunend zijn.

Over Muriel Schrikkema:

Muriel Schrikkema is expert in het creëren van een open- en actiegerichte cultuur, waarin veiligheid voorop staat en verschillende perspectieven worden geïncludeerd en daadwerkelijk benut.

Afgelopen 23 jaren is ze een veelgevraagd psycholoog, trainer en coach rond High Performance Leiderschap, samenwerken, feedforward, inclusie, en gespreksvoering. Muriel is medeoprichter en programmadirecteur van Direction Europe en partner bij het Center for Organizational Performance.

 Muriel ondersteunt bij het constructief bespreekbaar maken van zakelijke/ artistieke ambities, de kwaliteiten die daaraan bijdragen en van de verschillen (in perspectieven, kwaliteiten of meningen) die eerder niet bespreekbaar waren. En hoe je deze verschillen vervolgens positief inzet om als individu, team of organisatie je ambities (nog) beter te realiseren. Hierdoor wordt het realiseren van je zakelijke/ artistieke ambities eenvoudiger, veiliger, effectiever en vooral leuker!