Achtergrond

Achter-grond

De Stichting Sociale veiligheid Podiumkunsten is in maart 2022 opgericht op initiatief van de NAPK en haar leden. Naar aanleiding van verschillende gebeurtenissen in de podiumkunstensector ontstond bij de NAPK en haar leden de behoefte om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Als eerste stap werd in 2018 door de NAPK, in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Film Producenten (nu NAPA) het meldpunt Mores.online opgericht. Hier kunnen werkenden en studenten in de culturele sector anoniem klachten bespreken met vertrouwenspersonen en samen met hen onderzoeken wat passende vervolgstappen zijn. Inmiddels zijn er ruim 30 brancheverenigingen uit de cultuursector aangesloten bij dit meldpunt.

In 2021 werden door de NAPK verdere stappen gezet. Er werd een generiek beleidskader ontwikkeld. Daarnaast werd een protocol ongewenst gedrag opgesteld, een klachtenregeling¬†gepubliceerd en een klachtencommissie ge√Įnstalleerd.

Om de onafhankelijkheid te borgen werd besloten om de klachtencommissie onder te brengen bij een (onafhankelijke) stichting, de Stichting Sociale Veiligheid Podiumkunsten. Naast het faciliteren van de klachtencommissie, biedt de Stichting ook ondersteuning bij het ontwikkelen en implementeren van preventief beleid.