7 Februari: intervisiebijeenkomst vertrouwenspersonen

Op 7 Februari organiseren we weer een intervisiebijeenkomst voor mensen die als vertrouwenspersoon in een podiumkunst-instelling werkzaam zijn. 

Het werken als vertrouwenspersoon is boeiend, maar kan ook eenzaam voelen. Door de aard van het werk is uitwisselen met een collega geen optie. In deze intervisie-bijeenkomst is er ruimte voor uitwisseling in een vertrouwelijke sfeer. Ook kunnen deelnemers casussen inbrengen.

De bijeenkomst wordt begeleid door Suzan Tolsma. Suzan werkt als regisseur en als coach en trainer en heeft ervaring in het begeleiden van intervisiebijeenkomsten en het zorgen voor veiligheid en openheid. 

Ben je intern vertrouwenspersoon en heb je interesse of vragen? Mail dan naar info@socialeveiligheidpodiumkunsten.nl. Uiteraard kun je dit bericht ook doorsturen naar de vertrouwenspersoon binnen jouw organisatie.

De bijdrage voor NAPK-leden bedraagt € 20,-. Voor niet-leden is dit € 35,-. De bijeenkomst start om 10:00 uur en duurt tot ca. 12:30. De bijeenkomst vindt plaats in de Tolhuistuin te Amsterdam (Arthur Staal-kamer).