Disclaimer

Dis-claimer

Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website van www.socialeveiligheidpodiumkunsten.nl besteden, kan het zijn dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht.

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website www.socialeveiligheidpodiumkunsten.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie die door middel van deze website verkregen is.

Bezoekers van de website mogen geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder van deze website.