Klachtencommissie

Klachten-commis-sie

— Klachtencommissie
De klachtencommissie bestaat uit drie leden. Om voldoende capaciteit te hebben zijn er negen leden aangesteld, zodat er meerdere meldingen tegelijkertijd in behandeling kunnen worden genomen.

De klachtencommissie bestaat uit:

 • Een lid opgeleid tot psycholoog beschikkend over deskundigheid en ervaring met het onderwerp ongewenst gedrag
 • Een lid afkomstig uit een andere sector dan de cultuursector beschikkend over ervaring in het mede beoordelen van klachten met betrekking tot ongewenst gedrag
 • Een voorzitter met een juridische achtergrond beschikkend over deskundigheid en ervaring met het onderwerp ongewenst gedrag
 

Momenteel hebben de volgende personen zitting in de klachtencommissie:

 • Mirjam Oostendorp (voorzitter)
 • Leo ten Brink (voorzitter)
 • Anjani Pherai (voorzitter)
 • Annemarie Vermeulen
 • Noor van der Werf
 • Max Valenkamp
 • Louis Edinga
 • Jacqueline Lubking
 • Najat Rabbae

— Mirjam Oostendorp (voorzitter)

Mirjam Oostendorp is sinds 1998 rechter en heeft in die functie in verschillende rechtbanken gewerkt. Begonnen in Leeuwarden, werkte zij vervolgens in de rechtbank Amsterdam en sinds 2008 in de rechtbank Midden-Nederland. Strafrecht en familie- en jeugdrecht zijn haar specialismen. Daarnaast volgde ze opleidingen tot coach en intervisiebegeleider en begeleidt ze regelmatig groepen.

— Leo ten Brink (voorzitter)

Leo ten Brink is arbeidsrechtjurist en mediator. Hij is oud-voorzitter van de LVV. In de dagelijkse praktijk treedt hij op als adviseur, voorzitter van bezwaren- en klachtencommissies en als procesjurist in arbeidszaken. En daarnaast ook als mediator in arbeidsgeschillen.

Vanuit zijn werk heeft hij regelmatig te maken met het onderwerp ongewenste omgangsvormen in brede zin en alles wat daarmee samenhangt: het geven van adviezen en trainingen en het optreden als voorzitter van klachtencommissies. Hij heeft hier veel ervaring mee. Verder heeft hij diverse bestuursfuncties vervuld in het onderwijs en de gehandicaptenzorg. Thans is hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs.

— Anjani Pherai (voorzitter)

Anjani Pherai werkt als rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank in Amsterdam en als senior beleidsadviseur bij de Raad voor de Rechtspraak, waar zij zich onder meer richt op diversiteit en inclusie en duurzame inzetbaarheid. Het tegengaan van ongewenst gedrag is voor haar belangrijk. Het zitting nemen in de klachtencommissie ziet zij als een goede manier om daaraan bij te dragen.

— Annemarie Vermeulen

Annemarie Vermeulen werkt sinds 2003 in functies dicht onder het bestuur, waarin integriteit en vertrouwelijkheid een grote rol spelen. Zij was onder andere secretaris van de Raad van Toezicht en adjunct-directeur van de dienst Bestuurszaken bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast is zij eigenaar van het bedrijf AV Mediation & Advies. Als MfN-gecertificeerd mediator bemiddelt zij bij conflicten op de werkvloer, die regelmatig ook gerelateerd zijn aan sociale veiligheid. 

— Noor van der Werf

Noor van der Werf is inmiddels zo’n 27 jaar aan het werk als psychotherapeut. Ze werkt individueel en met relaties en is gespecialiseerd in het werken met onveilige hechting en trauma. Zij heeft lang in de GGZ gewerkt, maar werkt nu alleen nog in haar eigen praktijk. Daardoor heeft ze wat ruimte voor andere bezigheden, zoals deze klachtencommissie. Ze vindt het heel belangrijk dat die er is.

— Max Valenkamp

Max Valenkamp is vooral actief in de rol van buitenpsycholoog, waarbij hij tijdens wandelconsulten mensen ondersteunt in zaken waar ze tegen aan lopen rondom privé, werk, relatie(s) & opvoeding. Belangrijke waarden in zijn leven zijn het verbinden van mensen, het creëren van veiligheid en vertrouwen en integriteit.

Het is zijn passie om mensen en hun omgeving te verrijken door middel van praktische gedragsbenaderingen, om zo het optimale uit henzelf te halen met als doel zoveel mogelijk genieten van dingen in hun dagelijks leven.

— Louis Edinga

Louis Edinga is recentelijk met pensioen gegaan, heeft eerst als sociaal geograaf van ontwikkelingslanden en later als b-verpleegkundige een divers betaald-arbeidsverleden: zo heeft hij acculturatietrainingen gegeven en evaluatieprojecten in de ontwikkelingswereld gecoördineerd, alsmede in de psychiatrie psychotherapiegroepen begeleid en stafwerk op het vlak van kwaliteit & veiligheid verricht. 

Het in de GGZ onderzoeken van (o.a. grensoverschrijdend gedrag- en agressie-) incidenten en van klantbeleving heeft een groot onderdeel van zijn werk uitgemaakt. Bij het tot stand brengen van verbetertrajecten was de gedachte ‘een mens is nooit uitgeleerd!’ voor hem zeer wezenlijk.

— Jacqueline Lubking

Jacqueline Lubking is arbeidsrechtjurist. Na jarenlang werkzaam te zijn geweest voor een aantal grote werkgevers maakte ze in 1995 de overstap naar een bestuurdersfunctie binnen een werknemersorganisatie die vooral in de zorg actief is. In 2014 zette Jacqueline de stap naar mediation. 

Conflictbeheersing en mensen in gezamenlijk overleg tot oplossingen laten komen is haar missie. Jacqueline heeft ervaring met klachtbehandeling binnen- en buiten de zorgsector en vindt het relevant dat zowel klager als aangeklaagde in een neutrale setting hun verhaal kunnen doen.

— Najat Rabbae

Najat Rabbae is GZ-psycholoog met inmiddels ruim 10 jaar haar eigen praktijk. Daarvoor werkte ze in grotere GGZ-instellingen. Ze werkt individueel en kortdurend met volwassen. Een speciale doelgroep in haar werk zijn cliënten met een Marokkaanse of Islamitische achtergrond, die vaak tegen specifieke problemen aanlopen (integreren van de beide culturen in hun leven). Ze ziet er naar uit om deze werkzaamheden te gaan inbrengen in de commissie.