Missie

Missie

De Stichting Sociale Veiligheid Podiumkunsten wil zorg en veiligheid bieden aan medewerkers van podiumkunstorganisaties. Haar doel is ongewenste omgangsvormen in de culturele sector tegengaan en gewenst gedrag stimuleren.

De Stichting is in het leven geroepen om de leden van de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) te ondersteunen bij meldingen van ongewenst gedrag op de werkvloer. Daarnaast faciliteert ze bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op het gebied van sociale veiligheid.

Zij geeft invulling aan deze doelstelling via een onafhankelijke klachtencommissie. Deze onderzoekt binnengekomen klachten, beoordeelt ze en brengt in geval van een gegronde en ontvankelijke melding advies uit over de te nemen maatregelen.

Daarnaast biedt zij de leden van de NAPK ondersteuning bij preventie van ongewenst gedrag. Ze geeft informatie, verzorgt bijeenkomsten en trainingen en stelt documenten zoals protocollen en beleidskaders ter beschikking.