Organisatie

Organi-satie

Stichting Sociale Veiligheid Podiumkunsten is een stichting met een bestuur. De uitvoering van de werkzaamheden heeft het bestuur gedelegeerd aan een projectcoördinator. Het bestuur is onbezoldigd en bestuurt conform de principes zoals deze zijn neergelegd in de Governance Code Cultuur.

Maaike van Steenis is de projectcoördinator. Zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Zij is bereikbaar via:

E-mail: info@socialeveiligheidpodiumkunsten.nl

Telefoonnummer: 06-3612 4554

Het bestuur van Stichting Sociale Veiligheid Podiumkunsten bestaat uit:

— Voorzitter
Mevrouw M. (Mirjam) Terpstra, directeur NAPK.
(Neven)functies: secretaris platform ACCT, secretaris Stichting Parkwest, voorzitter ledenraad omroep Zwart, voorzitter adviescommissie Innovatie en Experiment provincie Friesland.

— Secretaris
Mevrouw Drs. E. (Ernestine) Comvalius, columnist, schrijver, toezichthouder.
(Neven)functies: lid raad van toezicht Theater Rotterdam, lid raad van toezicht stichting Democratie en Media, voorzitter internationaal literair festival Read my World, lid bestuur stichting Zus’nZo, voorzitter literaire stichting Fixdit, senior associate Efesai BV, voorzitter Black Archives.

— Penningmeester
Mevrouw C. (Cynthia) Barron (MSc), manager business control & kwaliteit UWV.
(Neven)functies: bestuurslid stichting Rizoom, penningmeester stichting Vermogensbeheer Zeister Zendingsgenootschap, penningmeester NAPK.