Wat we doen

Preventie

Stap 1

  • — De eerste stap bij het maken van sociaal veiligheidsbeleid is om je als organisatie de vraag te stellen waaróm dit belangrijk is

Wat voor een organisatie wil je zijn en welke waarden horen daarbij? Hoe kijk je in artistiek en ethisch opzicht aan tegen omgangsvormen, en hoe verhoudt een veilige omgeving zich met je artistieke ambities?

Die waarom-vraag kun je concreet maken door een visie te ontwikkelen op het gewenste gedrag binnen de organisatie. Hoe wil je dat mensen met elkaar omgaan zodat iedereen zich veilig voelt? En hoe past dat bij de kernwaarden van je organisatie? Bepaal ook de doelen die je met je beleid wil bereiken.

Hoe kun je dit aanpakken?

  • Agendeer visie en doelen tijdens de bestuursvergadering. Leg ze naast je kernwaarden. Doelen stel je per jaar, een visie voor een langere periode.
  • Leg in lijn met je visie en samen met je medewerkers (of een vertegenwoordiging daarvan) omgangsregels vast waaraan iedereen zich moet houden. En communiceer dit organisatiebreed.

 

Tool: