Wat we doen

Preventie

Stap 2

— De tweede stap bij het maken van sociaal veiligheidsbeleid is het in kaart brengen van de risico’s

Of het nu om het bedrijfsleven, ngo’s, de sport, de wetenschap of het hoger onderwijs gaat: ongewenste omgangsvormen kunnen overal voorkomen en iedere branche kent zijn eigen gevaren. Ook in de cultuursector zijn er specifieke risico’s die horen bij de aard van het werkveld. In het beleidskader Veilig de vloer op vind je voorbeelden van risico’s die specifiek in de podiumkunsten aanwezig kunnen zijn.

Stichting ARBO en podiumkunsten heeft een RI&E ontwikkeld die is goedgekeurd voor de branche, waarin ook risico’s met betrekking tot sociale veiligheid zijn opgenomen.

Tool: 

www.podiumrie.nl