Wat we doen

Preventie

Stap 3

— De derde stap is om de middelen in te zetten waarmee je de risico’s binnen je eigen organisatie kunt verkleinen

Na het in kaart brengen van de risico’s is het belangrijk om deze waar mogelijk uit te sluiten, en als dat niet kan te voorkomen dat ze leiden tot ongewenste omgangsvormen. Zie voor suggesties het Beleidskader Veilig de vloer op

Tools:

Lijst van intimiteitscoördinatoren

-Webinar “grensoverschrijdend gedrag vanuit psychologisch perspectief”