Wat we doen

Preventie

Stap 4

— De vierde stap is het instellen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon

Iedereen die binnen een organisatie te maken krijgt met (het vermoeden van) pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en/of agressie/geweld moet terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon. Deze is bij voorkeur onafhankelijk – dus geen lid van het bestuur of de raad van toezicht – en behandelt alle gesprekken vertrouwelijk.

Vertrouwenspersonen luisteren naar het verhaal van de medewerker, geven advies en ondersteunen bij mogelijke vervolgstappen – bijvoorbeeld het indienen van een klacht. Uiteindelijk bepaalt de melder zelf of en welke stappen er worden gezet.

De vertrouwenspersoon kan de organisatie ook adviseren bij het maken of verbeteren van het sociale veiligheidsbeleid. De werkgever informeert de medewerkers over de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon en beschermt de vertrouwenspersoon tegen benadeling.

Tools: