Wat we doen

Preventie

Stap 7

— Het opstellen van gedragsregels

Als je wilt dat iedereen in je organisatie sociaal veilig gedrag vertoont is het handig om je visie te vertalen naar gedragsregels. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een code of conduct (gedragscode).

Betrek je medewerkers bij het opstellen daarvan, zodat mensen zich erin herkennen. Dan wordt het onderdeel van de organisatie en kan het houvast bieden om elkaar, ongeacht status, op gedrag aan te spreken.

Als je die regels eenmaal bepaald hebt, komt het erop aan ze levend te houden. Deel de regels met elke nieuwe medewerker en artistiek leider die je inhuurt (‘zo gaan we hier met elkaar om’), agendeer het aan het begin van elke repetitie, de seizoensopening of bij het afdelingsoverleg. Zet het in om gesprekken te voeren over gewoontes en machinaties die ten grondslag liggen aan ongezonde machtsverhoudingen. En denk na hoe je verschillen in status en positie kunt verkleinen.

 

Tool: