Wat we doen

Preventie

Stap 8

— De achtste stap bij het maken van sociaal veiligheidsbeleid is om te zorgen voor goede communicatie met je medewerkers

Als werkgever is het ook van belang om je medewerkers goed te informeren over de risico’s op ongewenste omgangsvormen en de maatregelen om ze aan te pakken. Dit creëert bewustwording en heeft een preventieve werking.

  • Laat zien waar en hoe medewerkers ongewenst gedrag kunnen melden en informeer ze over de bescherming tegen benadeling. Dan kunnen ze in een eerder stadium aan de bel trekken en kan escalatie voorkomen worden. Deze informatie kan ook onderdeel zijn van een protocol.
  • Communiceer helder wát er gebeurt met signalen en meldingen. Dit geeft vertrouwen en geeft omstanders een duwtje in de rug om in te grijpen of melding te doen.