Wat we doen

Preventie

Stap 9

— De negende stap bij het maken van sociaal veiligheidsbeleid is om regelmatig te monitoren en je beleid waar nodig bij te stellen

Als er een melding is van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer, dan is dat vaak het topje van de ijsberg. Alleen al daarom vraagt sociaal veiligheidsbeleid om permanent onderhoud. Nadat het beleid gemaakt en uitgerold is, moet het regelmatig getoetst en bijgesteld worden in de praktijk.