Preventie

Preventie

Podiumkunst vraagt om een klimaat waarin kunstenaars kunnen experimenteren, grenzen verleggen, zich kwetsbaar opstellen en elkaar uitdagen om tot de beste artistieke prestaties te komen.

Het is daarbij essentieel om een veilige werkvloer met beschermende randvoorwaarden te creëren, zodat grensvervaging en machtsmisbruik zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen.

Om haar leden te helpen met het ontwikkelen van preventief beleid heeft de NAPK in 2021 het beleidskader ‘Veilig de vloer op‘ uitgebracht. Dit document informeert over het hoe en waarom van sociaal veiligheidsbeleid.

Het moet producenten in de eerste plaats helpen om ongewenste omgangsvormen tussen werkenden in de organisatie zoveel mogelijk te voorkómen. Dat is immers nóg belangrijker dan genezen.

Het kader is ontwikkeld voor én door podiumkunstproducenten en is een richtingaanwijzer om zelf beleid te maken. Want het maken van sociaal veiligheidsbeleid is maatwerk. Er worden negen stappen beschreven om vorm en invulling te geven aan dit beleid.

Via de button hieronder word je meegenomen door deze negen stappen en vind je per stap informatie en hulpmiddelen. Als je een specifieke vraag hebt, kun je ook gebruik maken van de zoekfunctie.