Voor wie

Voor wie

De Stichting Sociale Veiligheid Podiumkunsten verricht haar werkzaamheden voor de leden van de NAPK. Dit zijn voornamelijk werkgevers in de professionele podiumkunstensector die werken met subsidie van de rijks- en/of gemeentelijke overheid. De informatie op de website is vrij beschikbaar voor iedereen.

Voor werkenden in de sector die te maken hebben (gehad) met grensoverschrijdend gedrag en niet terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon in de organisatie is er het online meldpunt Mores.online.