Voor wie

Voor wie

De Stichting Sociale Veiligheid Podiumkunsten verricht haar werkzaamheden vooral voor de leden van de NAPK. Dit zijn voornamelijk werkgevers in de professionele podiumkunstensector die werken met subsidie van de rijks- en/of gemeentelijke overheid.

Met ingang van 1 januari 2024 heeft de VSCD zich aangesloten bij NAPK-klachtencommissie. Organisaties die lid zijn van de VSCD, en hun medewerkers, kunnen een beroep doen op de klachtencommissie. 

De informatie op de website is vrij beschikbaar voor iedereen en dit geldt ook voor een groot deel van de trainingen en bijeenkomsten die de stichting organiseert.

Voor werkenden in de sector die te maken hebben (gehad) met grensoverschrijdend gedrag en niet terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon in de organisatie is er het online meldpunt Mores.online.