Adviesgesprek bij onrust in de organisatie

Wat: consult met een deskundige

Voor wie: zakelijk leiders en leidinggevenden

Wanneer: in overleg te bepalen

Waar: online

Deskundigen: afhankelijk van de situatie, zie onder

Kosten: kosteloos eerste consult / intake voor leden NAPK

Opgeven of meer informatie: mail naar info@socialeveiligheidpodiumkunsten.nl

Wanneer je als leidinggevende of HR-medewerker geconfronteerd wordt met een (mogelijke) situatie van grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie, kan advies van, of bemiddeling door, een deskundige behulpzaam  zijn om te inventariseren welke stappen je als werkgever moet zetten. Bijvoorbeeld: welke verplichtingen heb je naar de melder, maar ook naar degene waarop de melding betrekking heeft. Samen met de deskundige kun je verkennen welke mogelijkheden er nog zijn om te voorkomen dat de situatie escaleert. Of tot de conclusie komen dat een klacht in behandeling geven bij de NAPK-klachtencommissie de meest passende optie is.

Juist in dergelijke complexe en gevoelige situaties heb je als leidinggevende behoefte aan een onafhankelijk en deskundig advies of professionele bemiddeling. Daarom heeft de Stichting Sociale Veiligheid Podiumkunsten een aantal deskundigen aan zich verbonden die, ieder vanuit hun eigen expertise, kunnen meedenken, bemiddelen en adviseren.

Hoe het werkt

Indien je behoefte hebt aan een adviesgesprek of bemiddeling, dan kun je contact opnemen met Maaike van Steenis (projectcoƶrdinator) via info@socialeveiligheidpodiumkunsten.nl of 06-3612.4554. Het adviesgesprek is maatwerk. Daarom wordt in onderling overleg bepaald welke deskundige het beste past bij de adviesvraag. Na de koppeling brengt Maaike je in contact met de deskundige en maak je verder zelf een (online) afspraak. De informatie die je tijdens het gesprek deelt wordt zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met de Stichting Sociale Veiligheid Podiumkunsten.

Twijfel je of een adviesgesprek in jullie specifieke situatie zinvol is? Neem ook dan gerust contact op voor overleg.

 

Deskundigen

Nathalie Stoffelsen-Dings heeft meer dan 25 jaar arbeidsrechtelijke ervaring, als jurist en advocaat. Daarnaast is zij al jarenlang werkzaam als extern vertrouwenspersoon voor organisaties in de profit en non-profit sector. In al deze rollen heeft ze veel kennis en ervaring opgedaan met situaties waarin ongewenste omgangsvormen en/of een onveilige (werk)cultuur worden ervaren. Zij adviseert organisaties vanuit haar deskundigheid en ervaring ook bij de aanpak en het voorkomen van ongewenste omgangsvormen.

**

Marlies Vegter heeft als jurist ruime ervaring in diverse functies, waaronder als advocaat, als universitair docent, als beleidsmedewerker op het gebied van vrouw en recht, als rechter-plaatsvervanger en als zelfstandig werkend jurist. Haar aandachtsgebieden zijn het arbeidsrecht en het non-discriminatierecht. Op dit moment werkt Marlies als juridisch expert bij Bureau Clara Wichmann en bij de Vrouwenrechtswinkel Amsterdam. Marlies is ook lid van verschillende klachtencommissies op het gebied van ongewenst gedrag op het werk en behandelt als zodanig met enige regelmaat klachten op dit gebied. Daarnaast verzorgt zij regelmatig cursussen en publicaties over arbeidsrechtelijke onderwerpen.

**

Esther Koppejan kan als gedragskundige helpen om meer zicht te krijgen op de dynamiek binnen groepen mensen bij ongewenst gedrag of conflictsituaties. Daarnaast kan ze de organisatie bijstaan om te werken naar toenadering, in plaats van (verdere) verwijdering en escalatie. Esther is gecertificeerd vertrouwenspersoon en klachtonderzoeker. Ook ontwikkelt en geeft zij trainingen voor onder andere vertrouwenspersonen.

**

Helena Verhagen is een ervaren advocaat, jurist en IMI gecertificeerd mediator. Zij brengt ik een unieke mix van juridische expertise en conflictoplossingsvaardigheden mee in elke zaak die ze behandelt.

Als bemiddelaar faciliteert zij een constructieve dialoog en onderhandeling tussen de partijen. Een proces waarin partijen hun zorgen kunnen uiten, elkaar horen, en samen kunnen werken aan wederzijds aanvaardbare oplossingen voor het probleem dat zij ervaren. Kernwoorden zijn vertrouwelijkheid, empowerment respect en waardigheid tijdens het gehele bemiddelingsproces.

**