Wat we doen

Preventie

Stap 5

— De vijfde stap is om een klachtenregeling in te stellen

Als er binnen de organisatie een melding is gedaan die te ernstig is om intern behandeld te worden, of de situatie is uit de hand gelopen, dan kan een formeel onderzoek nodig zijn. Dat onderzoek kan de klacht gegrond verklaren en leiden tot het nemen van passende maatregelen. Een medewerker moet dan eerst een formele klacht indienen bij de werkgever. De werkgever moet daarvoor en onafhankelijke en deskundige commissie instellen. Afhankelijk van de uitkomst en aanbevelingen van het onderzoek kan de werkgever vervolgstappen zetten.

Leden van de NAPK kunnen gebruik maken van de klachtenregeling die door de NAPK is opgesteld. De NAPK heeft ook een onafhankelijke klachtencommissie  samengesteld voor behandeling van dergelijke klachten.