Wat we doen

Preventie

Stap 6

— De zesde stap is om de juiste professionals in stelling te brengen voor mentale en juridische steun

Medewerkers die zijn blootgesteld aan grensoverschrijdend gedrag, hebben soms psychologische hulp nodig voor verwerking en bij re-integratie. Dat kan een vertrouwenspersoon niet bieden. De werkgever moet dat door middel van een bedrijfsarts of psycholoog faciliteren.

Een medewerker die een formele klacht indient, moet tijdens de behandeling ervan door de werkgever ook beschermd worden tegen benadeling (denk aan ontslag, op een zijspoor worden gezet, etc.). Dit geldt ook voor de medewerker(s) over wie de klacht is ingediend. Dit geldt ook wanneer de klacht gegrond is verklaard.

Tool:

Wil je overleg met een deskundige over welke ondersteuning wenselijk / noodzakelijk is in jouw situatie? Mogelijk biedt een adviesgesprek uitkomst.